Septičke jame


 

Gotove septičke jame se izgrađuju u područjima gde nema gradske kanalizacije tj. jedinstvenog kanalizacionog sistema za odvod otpadnih voda. Da bi smo brnuli o zaštiti životne sredine moramo imati svest o otpadnim vodama koje mogu da zagade našu okolinu, česticama neprijatnih i štetnih mirisa kao i širenjem zaraze.

Naše plastične septičke se izrađuju tehnologijom spiralnog namotavanja od polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP). Septičke jame Čabar Plast imaju mnogo prednosti u odnosu na klasične zidane ili betonske septičke jame.

Prednosti Čabar Plast septičkih jama:

 • ne zagađuju životnu sredinu jer su izrađene od polietilena visoke gustine (PEHD) ipolipropilena (PP),
 • vodonepropusne i neporozne,
 • otporne su na uticaj podzemnih voda, što se dokazalo u velikim majskim poplavama 2014 godine kao i svake naredne godine kada dolazi do podizanja nivoa reka,
 • kada se podigne i nivo podzemnih voda,
 • otporni su na UV zrake,
 • otporne su na uticaj hemijskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima,
 • otporni su na dejstvo širokog spektara tečnosti i gasova,
 • ne zahtevaju posebno održavanje,
 • brza i jednostavna montaža,
 • prilagođene su brzom i efikasnom transportu i do nepristupačnih terena,
 • otporne su na koroziju u svim uslovima korišćenja,
 • otporne su na jako visoke i ekstremno niske temperature od -30°C do +80°C,
 • vek trajanja Čabar plast septičkih jama je iznad 50 godina, dugovečne su jer materijal gubi 5% svojih svojstava posle 50 godina korišćenja.

  Čabar plast cisterne za otpadne vode se mogu izrađivati kao vertikalni ili horizontalni rezervoari koji se ukopavaju u zemlju. Cisterne za otpadne vode ili drugačije rečeno septičke jame se brzo postavljaju i u funkciji su za jedan dan.

  Na naše septičke jame se mogu postavljati svi standardni i bilo koji drugi priključci kao što su : ventili, pokazivači nivoa, slavine, priključci sa spoljašnjim ili unutrašnjim navojem, revizioni otvori, odgušci i ostalo. Sve u zavisnosti od želje i potrebe naših potrošača.

  Čabar plast rezervoari za otpadne vode su napravljeni od polietilena visoke gustine(HDPE), koji ima zateznu čvrstoću, što znači da su otporne i na uticaj podzemnih voda, mraza i hladnoće, kao i ekstremno visokih temperatura.

  Prateći promene i zahteve svetskog tržišta jedini smo u zemlji koji proizvodimo prečistače otpadnih voda BIO SEPTIČKE JAME. BIO septičke jame Čabar Plast su idealne za očuvanje životnog prostora čoveka i zaštitu životne sredine. Najsavremenijom tehnologijom smo izgradili bio septičke jame koje imaju mogućnost pored standardnog i dodatno prečišćavanje , takozvano prečišćavanje drugog stepena pomoću filtera .

Podela septičkih jama:

jednokomorna septička jama

Jednokomorne septičke jame

Jednokomorne septičke jame su tip septičkih jama s jednim prostorom (komorom) u kojem se odvija proces sakupljanja i delimičnog prečišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda. Jednokomorne septičke jame su neprotočne septičke jame. One se mogu izraditi kao vertikalni ili horizontalni rezervoari. Jednokomorne septičke jame su prelivne septičke jame, gde delimično prečišćena otpadna voda odlazi na mesta gde neće ugroziti kvalitet pitke vode, uglavnom putem drenažnih kanala.

Kao što ste naveli, jednokomorne septičke jame mogu biti neprotočne, što znači da ne dozvoljavaju direktno ispuštanje otpadnih voda u okolinu, već zadržavaju čvrsti otpad dok se tečni deo (delimično prečišćena voda) polako otpušta kroz drenažne kanale ili polja za filtraciju. Ovi sistemi su dizajnirani tako da se prečišćena voda postepeno infiltrira u tlo, dodatno se prečišćava kroz prirodne tložne procese i na taj način minimizira rizik od kontaminacije podzemnih voda.

Važno je napomenuti da iako jednokomorne septičke jame pružaju osnovni nivo prečišćavanja, one nisu uvek dovoljne za potpuno i efikasno uklanjanje svih zagađivača.
Zbog toga se u nekim slučajevima preporučuje upotreba dodatnih sistema za prečišćavanje ili višekomornih septičkih jama koje mogu obezbediti bolje rezultate u pogledu kvaliteta prečišćene vode ili biološke septičke jame tj bioprečišćivači.

dvokomorna septička jama

Dvokomorne septičke jame

Dvokomorne septičke jame su protočne septičke jame pogodne za vikendice, manje stambene ili poslovne prostore gde nema gradske kanalizacije. Dvokomorne septičke jame su napredniji tip septičkog sistema u odnosu na jednokomorne septičke jame, jer se sastoje iz dve komore povezane serijom prolaza koji omogućavaju bolje prečišćavanje otpadnih voda. Proces prečišćavanja u dvokomornim septičkim jamama odvija se u dve faze:

Prva komora- U prvoj komori dolazi do primarnog taloženja, gde se veći delovi čvrstog otpada talože na dno, dok se masnoće i ulja skupljaju na površini. Ovaj proces smanjuje količinu suspendovanih čestica i organskih materija koje prelaze u drugu komoru.

Druga komora- Prečišćena voda iz prve komore prelazi u drugu komoru, gde se odvija dodatno taloženje i razgradnja preostalih čestica. U ovoj fazi, mikroorganizmi nastavljaju razgradnju organskih materija, dodatno smanjujući nivo zagađenja u vodi.

Nakon što prođe kroz obe komore, prečišćena voda se ispušta iz septičke jame putem drenažnog polja ili infiltracionog rova, gde se dodatno filtrira kroz tlo pre nego što se konačno oslobodi u okolinu. Drenažno polje omogućava efikasnu apsorpciju i prirodno prečišćavanje vode, čime se dodatno smanjuje rizik od zagađenja podzemnih voda.

trokomorna septička jama

Trokomorne septičke jame

Trokomorne septičke jame su protočne septičke jame pogodne za škole, vrtiće, vikendice, hotele i veće stambene ili poslovne objekte gde nema gradske kanalizacije.
Trokomorne septičke jame su još sofisticiraniji tip septičkih sistema koji sadrže tri odvojene komore za obradu otpadnih voda. Ovaj dizajn omogućava još temeljniju obradu i prečišćavanje otpadnih voda prije njihovog ispuštanja u okolinu ili drenažni sistem. Proces u trokomornim septičkim jamama obuhvata nekoliko faza:

Prva komora: Funkcioniše slično kao i u jednokomornim ili dvokomornim septičkim jamama, gde dolazi do primarnog taloženja čvrstih materija. Teže čestice se talože na dno, dok se lakše čestice poput masnoća i ulja skupljaju na površini.

Druga komora: U drugoj komori, prečišćena voda iz prve komore prolazi kroz dodatni proces taloženja i razgradnje. Mikroorganizmi u ovoj komori nastavljaju da razgrađuju organske materije, dodatno smanjujući količinu suspendovanih čestica i organskog opterećenja u vodi.

Treća komora: Treća komora služi kao dodatna faza obrade, gde se odvija finalno taloženje i prečišćavanje. Ova dodatna faza omogućava još veće smanjenje suspendovanih čestica i organskih materija, rezultirajući u čistijoj vodi koja se ispušta iz sistema.

Nakon prolaska kroz sve tri komore, voda se obično ispušta u drenažno polje ili infiltracioni sistem, gde se prirodno filtrira kroz tlo, dodatno smanjujući rizik od zagađenja.

Naše septičke jame su lake za ugradnju i transport do nepristupačnih terena.
Treba imati u vidu da je barem jednom godišnje neophodno čišćenje septičkih jama samim tim je neophodno obezbediti i prilaz septičkoj jami.

Kako izračunati potrebnu veličinu septičke jame?

Prosečna potrošnja vode po Evropskim standardima je oko 150l po članu domaćinstva. Četvoročlanom domaćinstvu je neophodna septička jama oko 6000litara, ukoliko se odlučite za veću nećete siguno pogrešiti. Za svakog dodatog člana trebate dodati oko minimum 1000 litara. U mnogim Evropskim zemljama je propisana minimalna veličina septičke jame od 10 metara kubnih.Ukoliko vam je potrebna septička jam aza vikendicu ili objekat koji ne koristite svakodnevno onda se možete odlučiti i za septičku jamu manje veličine.

Dimenzije septičkih jama

Zapremina u litrima

Prečnik ØD (mm)

Visina H (mm)

500 800 100
1000 1300 1270
1500 1000 1950
2000 1000 2600
3000 1200 2700
4000 1200 3700
5000 1200 3800
5000 1600 2500
6000 1200 5400
6000 1600 2500
7000 1600 3500
8000 1600 4000
10000 1600 5000
12000 1600 6000
15000 1600 7500
15000 2000 4800
15000 2400 3320
20000 2400 4500
25000 2400 5600
25000 3000 3530
30000 2400 6800
35000 3000 4960
40000 3000 5670
50000 3000 7100

GALERIJA SLIKA

O NAMA

  ČABAR PLAST je porodična firma osnovana 2013.godine u Osečini.

  Čabar Plast prateći promene i zahteve potrošača po najpovoljnijim cenama izrađuje najsavremenije septičke jame kao i bio septičke jame.

  Materijali koje koristimo su ekološki prihvatljivi, bezbedni za zdravlje, sertifikovani i garantuju Vam bezbednost, dugotrajnost kao i visoki kvalitet.

  Širenjem gradskog jezgra u mnogim delovima naše zemlje ne postoji izgrađena kanalizaciona mreža tj. ne postoji jedinstven kanalizacion sistem za odvod otpadnih voda.

  Septičke jame Čabar Plast su izrađene od polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP).

  Pored septičkih jama proizvodimo i plastične rezervoare, plasticne kace za dzibru, pontone, katamarane, šahte za vodomere, ventilacione cevi, rezervoare za kišnicu, cisterne za vodu i još dosta proizvoda od visoko kvalitetnog polietilna i polipropilena.

  Pozovite nas i uverite se zašto smo broj jedan u proizvodnji septičkih jama.

CENA = KVALITET = DUGOTRAJNOST

KONTAKT

Čabar plast z.r,
Plužac bb, 14523 Osečina

Kontakt osobe:

Sreten Đorđević

Telefoni:

Telefon: +381604452012
Faks: +381 (0) 14 259020
e-mail: cabarplast@gmail.com